Е-Булетин

Можете да прочетете или изтеглите бюлетина на любимите сгради, като щракнете върху номера, който желаете.

Номер 1

януари – март 2018г

Номер 2

април – юни 2018г

Номер 3

юли – септември 2018г

Номер 4

октомври – декември 2018г

Номер 5

януари – март 2019 г

Номер 6

май – август 2019 г

номер 7

септември – декември 2019 г