Нашата политика за качество

Повече информация

Качество във всеки детайл

01

Да гарантираме удовлетвореността на клиентите, да определяме секторните очаквания и да предлагаме нашите продукти и услуги в съответствие със законодателството, националните и международните стандарти.

02

Да носим отговорност за качеството на нашата работа.

03

Да се грижи за споделянето на информация, прозрачността и институционализма.

04

Да подобрим ефективността на нашата система за управление на качеството чрез постоянно подобряване на нашите процеси.

05

Осигуряване на безусловно удовлетворение на клиента и проактивно следване на клиента.

06

Да се обновява непрекъснато, следейки националните и международните развития в сектора.

07

Да имаме екологично съзнание и да защитаваме естествената екосистема с всички наши звена.

С всички наши марки

Световната марка в таванните системи, любимата на Турция