ჩვენი ხარისხის პოლიტიკა

Მეტი ინფორმაცია

ხარისხი ყველა დეტალში

01

მომხმარებელთა კმაყოფილების უზრუნველსაყოფად, დარგობრივი მოლოდინების განსაზღვრა და ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების შეთავაზება კანონმდებლობის, ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

02

პასუხისმგებლობა ვიყოთ ჩვენი მუშაობის ხარისხზე.

03

ვიზრუნოთ ინფორმაციის გაზიარებაზე, გამჭვირვალობაზე და ინსტიტუციონალიზმზე.

04

ვიზრუნოთ ინფორმაციის გაზიარებაზე, გამჭვირვალობაზე და ინსტიტუციონალიზმზე.

05

მომხმარებლის უპირობო კმაყოფილების უზრუნველყოფა და კლიენტის პროაქტიული თვალყურის დევნება.

06

განუწყვეტლივ განახლდეს სექტორში მიმდინარე ეროვნული და საერთაშორისო განვითარებით.

07

გვქონდეს გარემოსდაცვითი ცნობიერება და დავიცვათ ბუნებრივი ეკოსისტემა ყველა ჩვენს ერთეულთან ერთად.

ყველა ჩვენი ბრენდით

ჭერის სისტემების მსოფლიო ბრენდი, თურქეთის ფავორიტი