თურქეთის სტანდარტების ინსტიტუტი

ISO 10002:2018

სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის სერტიფიკატი

სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის სერტიფიკატი

სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის სერტიფიკატი

სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის სერტიფიკატი

ISO 45001:2018

ISO 14001:2015

სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის სერტიფიკატი

სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის სერტიფიკატი

სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის სერტიფიკატი

სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის სერტიფიკატი

ISO 9001-2015

რა სერთიფიკატები

სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის სერტიფიკატი

სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის სერტიფიკატი

სავაჭრო ნიშნის რეგისტრაციის სერტიფიკატი

დამტკიცებული პირის სტატუსის სერთიფიკატი

TSE METAL სერთიფიკატი

TSE CAROPAN სერთიფიკატი

TSE აკუსტიკური სერთიფიკატი