A társadalmi értékek tiszteletben tartása

Vállalatként tiszteletben tartunk minden „értéket”, amelyet a társadalom elfogad és értékel.

Mindig az emberi egészség és biztonság kérdését helyezzük előtérbe

A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos intézkedéseket vezetőségünk bizonyos szabályokhoz köti, és azokat minden egységünk pontosan alkalmazza. Ennek érdekében a munkavédelmi osztály utasításait követve, az egyéni védőeszközök teljes körű biztosításával a legegészségesebb és legbiztonságosabb munkakörnyezetet kínáljuk munkatársaink számára.

A természetes élet védelme, a hulladékok támogatása, ártalmatlanítása és a természetes ökoszisztéma védelme

Favori Yapıként termelési stratégiáinkkal kiküszöbölünk minden olyan tényezőt, amely károsíthatja a környezetet, és ennek megfelelően határozzuk meg termelési módszereinket. Nem szennyezzük a természetet, nem dobjuk ki a hulladékot. Ezt folyamatosan tesszük a természetes élet védelme és az ökoszisztéma fennmaradásának támogatása érdekében.

Folyamatos tanulmányok az energiahatékonyság növelése és a pazarlás megelőzése érdekében

Az energia korunk legfontosabb erőforrása, és a vállalkozásoknak nagyon óvatosnak kell lenniük az erőforrások felhasználásával kapcsolatban. Ezen túlmenően a hatékony energiafelhasználás fontos tényező, amely országosan és egyetemesen is előnyös.

Annak tudatában, hogy munkatársai becsületesek, harmonikusak, szorgalmasak és innovatívak

Cégünk mindig is törődött a benne élő társadalom szükségleteivel. Minden hasznos projektben szerepelt, támogatott és támogatott minden olyan projektet, amely hazánk és hazánk javát, fejlődését szolgálja.

Az érintettek jogainak védelme

Cégünk elismeri és védi az üzleti tevékenységgel érintett és érintett valamennyi magánszemély és csoport jogait a törvényben és a kétoldalú szerződésekben meghatározottak szerint. Jogaikról a felek mindig tájékoztatást kapnak. Cégünk mindig maradéktalanul teljesíti az érintettekkel szembeni kötelezettségeit. Vállalatként a „kormányzás” tudatában dolgozunk az érintettekkel.

Az üzleti titkok védelme

Cégünkben mindenféle pénzügyi, kereskedelmi, műszaki és stratégiai információt megosztunk harmadik felekkel, és minden olyan megállapodás és szerződés, amely a cég érdekeit sérti, titok, és soha nem hagyja el a céget. Minden vásárlói, kereskedői, szállítói, munkavállalói és piaci információ védett, az alkalmazottak soha nem osztják meg ezeket az információkat harmadik féllel, kivéve a hatóságokat.

Fenntartható, bizalmon és jó hírnéven alapuló kapcsolatok kialakítása

A bizalom és a hírnév mindig kiemelten fontos eleme a versenykörnyezetnek. Cégünk mindig ezen erények keretein belül tartja fenn a kapcsolatát az érintettekkel. Jól kezeljük vállalati hírnevünket, nem csak pénzügyi eszközök és profitok vagyunk. Nagy jelentőséget tulajdonítunk minden kérdésnek, legyen az társadalmi és környezeti.

Ne áruljon csaló termékeket

A csalás bűncselekmény. Cégünk soha nem tanúsít magatartást a bűncselekmények elkövetésével szemben, és nem veszélyezteti az ezt tanúsító személyzetet. Nem a termék vagy szolgáltatás nem létező tulajdonságainak felmutatásával próbálnak tisztességtelen haszonszerzést elérni. A minőségellenőrzés nagyon fontos ezen a ponton, és miután a termék alapanyaga bekerült a raktárunkba, minden folyamatot, amíg el nem jut a vásárlóhoz, aprólékosan ellenőrizzük.

Nem tisztességtelen verseny – tisztességes verseny

Tisztességtelen verseny; törvény által tiltott etikátlan gyakorlat. Cégünk soha nem próbálja megtévesztő kifejezésekkel felülmúlni versenytársait. Vevőinknek nem teszünk félrevezető, negatív etikai és kereskedelmi etikai nyilatkozatokat a versenytársakról és termékeikről.

Gondoskodni arról, hogy munkatársai becsületesek, harmonikusak, szorgalmasak és innovatívak legyenek

Cégünkben munkatársaink mindig harmóniában, csapatban dolgoznak, és a kéthavonta készülő javaslatrendszerrel valósulnak meg az ötletek, a megfelelőek és megvalósíthatóak.