Toplumsal değerlere saygılı olmak

Biz firma olarak toplumun değer olarak kabul ettiği ve önem atfettiği tüm “değerlere” saygı duyuyoruz.

İnsan sağlığı ve iş güvenliği konusunu her zaman ön planda tutmak

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirler, yönetimimiz tarafından belirli kurallara bağlanmıştır ve tüm birimlerimiz tarafından hassasiyetle uygulanmaktadır. Bu bakımdan iş sağlığı ve güvenliği biriminin talimatlarına uyularak, kişisel koruyucu malzemeleri eksiksiz temin ederek, personelimiz için en sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sunulmaktadır.

Doğal hayatı korumak, desteklemek, atık maddeleri bertaraf etmek ve doğal eko-sistemi korumak

Favori Yapı olarak, üretim stratejilerimiz ile çevreye zarar vermesi söz konusu olabilecek tüm unsurları ortadan kaldırıyor ve üretim yöntemlerimizi buna göre belirliyoruz. Doğayı kirletmiyor, atık maddeleri bilinçsiz şekilde çevreye atmıyoruz. Doğal hayatın korunması için ve ekosistemin devamına destek olmak adına bunu devamlılık halinde yapıyoruz.

Enerji verimliliğini arttırmak ve israfını önlemek için sürekli çalışmalar yapmak

Enerji, çağımızın en önemli kaynağıdır ve kaynak kullanımı konusunda işletmelerin çok dikkatli olmaları gereklidir. Ayrıca enerjinin verimli kullanılması, ulusal ve evrensel boyutta fayda yaratacak önemi bir unsurdur. Firma olarak, karlılığımızı artırmak ve milli fayda elde etmek maksadıyla enerji verimliliğini sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Enerji israfının önüne geçmek adına tüm çalışanlarımız bu konuya hassasiyet göstermektedir.

Sosyal sorumlulukların bilincinde olmak

Firmamız içinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarını her zaman önemsemiştir. Faydalı olacak her projede yer alınmış, çevremizin, ülkemizin faydasına, ilerlemesine katkı sağlayacak her projeye, destek verilmiştir ve verilmeye de devam edilecektir. İş birliği içinde olduğumuz tüm bireyler, gruplar ve en önemlisi personelimiz bize bu konuda en büyük destekçi ve gönüllü olup çalışmalarımızı her zaman desteklemektedir.

Paydaşların haklarını korumak

Firmamız iş faaliyetleri sonucu etkilediği veya etkilendiği tüm birey ve grupların haklarını yasalarla ve ikili anlaşmalarla belirtilen şekilde tanır ve korur. Taraflara hakları her zaman bildirilir. Firmamız paydaşlarına karşı sorumluluğunu her zaman eksiksiz bir şekilde yerine getirmektedir. Firma olarak paydaşlarımızla “yönetişim” bilinci ile çalışmaktayız.

Ticari sırları korumak

Firmamızda her türlü finansal, ticari, teknik ve stratejik bilgiler, üçüncü şahıslarla paylaşıldığında firma menfaati zarar görecek olan her anlaşma ve sözleşme sırdır ve asla firma dışına çıkmaz. Tüm müşteri, bayi, tedarikçi, çalışan ve pazar bilgileri korunur, çalışanlar yetkililer dışında bu bilgileri kesinlikle üçüncü bir şahısla paylaşmaz.

Güvene ve itibara dayalı, sürdürülebilir ilişkiler kurmak

Güven ve itibar rekabet ortamında her zaman öne çıkan bir unsurdur. Firmamız her zaman paydaşlarıyla bu erdemler çerçevesinde ilişkisini sürdürür. Kurumsal itibarımızı iyi yönetir, sadece maddi değer ve kâr amacı gütmeyiz. Sosyal ve çevresel her konuya titizlikle önem vermekteyiz.

Hileli ürün satmamak

Hile, bir suçtur. Firmamız, asla suç işlemek yönünde bir tavır sergilemez ve bu yönde tavır sergileyen personele taviz vermez.  Ürünün veya hizmetin olmayan niteliklerini, var gibi gösterilerek haksız kazanç elde edilmeye çalışılmaz. Kalite kontrolü bu noktada çok önemli olup ürünün hammaddesi depomuza girdikten sonra müşteriye ulaşana kadar olan her süreç titizlikle kontrol edilmektedir.

Haksız rekabet yapmamak

Haksız rekabet; kanunlarca yasaklanmış, etik olmayan bir uygulamadır. Firmamız asla yanıltıcı ifadelerle rakiplerinin önüne geçmeye çalışmaz. Müşterilerimize satış basamaklarında rakip firmalar ve ürünleri hakkında yanıltıcı, olumsuz etik ve ticaret ahlakına aykırı beyanlarda bulunulmaz.

Personelinin dürüst, uyumlu, çalışkan ve inovatif olmasına özen göstermek

Firmamızda personelimiz her zaman uyum ve takım halinde çalışır, iki ayda bir yapılan öneri sistemiyle personel fikirleri alınarak uygun ve yapılabilir bulunanlar hayata geçirilir. Bunun amacı her zaman yenilikçi düşünerek, kendilerini geliştirmeyi sağlamaktır. Biz de firma olarak bu ortamın sağlanabilmesi için personelimize her zaman destek olmaktayız.